B&R Badania i rozwój

Jesteśmy firmą farmaceutyczną, która od ponad 20 lat działa na rzecz poprawy jakości życia konsumentów i pacjentów w Polsce. Badania i rozwój stanowią bardzo istotny element naszej działalności, umożliwiając wprowadzanie do obrotu produktów nowoczesnych i innowacyjnych. W ramach działalności badawczo-rozwojowej współpracujemy również z ośrodkami badawczymi, m.in. z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

 

Wykorzystując zdobyte doświadczenie, oferujemy Państwu usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

 

Nasz dział badawczo-rozwojowy dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i laboratoryjnym, lecz jego kluczowym elementem jest silnie zmotywowany i dynamiczny zespół specjalistów i naukowców z dziedziny chemii, inżynierii chemicznej, fizyki, biotechnologii, biologii. Specyfika pracy zespołu badawczo-rozwojowego w firmie, która rozwija się dynamicznie jedynie w oparciu o polski kapitał i zgromadzony własny kapitał ludzki, pozwoliła na zdobycie unikatowych doświadczeń, umiejętności kreatywnego myślenia i znajdywania nieszablonowych rozwiązań.

 

Nasze laboratoria badawczo-rozwojowe wyposażone są w nowoczesne i zaawansowane technologicznie urządzenia, pozwalające na przeprowadzenie wszelkich analiz niezbędnych w trakcie rozwoju produktu leczniczego. Dysponujemy również własnym laboratorium mikrobiologicznym.

 

Zakres zleconych prac badawczo-rozwojowych może obejmować zarówno kompleksowy rozwój postaci farmaceutycznej, jak i jego wybrane elementy, takie jak:

  • Opracowanie formulacji produktów gotowych dla postaci farmaceutycznych stałych i płynnych: kapsułki miękkie, kapsułki miękkie o przedłużonym uwalnianiu (powlekane),  kapsułki twarde, tabletki, tabletki powlekane, tabletki do ssania, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, drażetki, proszki, granulaty, syropy, zawiesiny, krople.
  • Przeprowadzenie prób technologicznych produktu gotowego, w skali laboratoryjnej lub w pełnej skali.
  • Opracowanie i walidacja metod analitycznych w zakresie badań specyfikacyjnych, włącznie z badaniami mikrobiologicznymi.
  • Przeprowadzenie badań stabilności produktów w pełnym zakresie.
  • Wsparcie w zakresie własnych prac rozwojowych zlecającego, w tym konsultacje dotyczące zakresu prac i dokumentacji niezbędnej do wdrożenia zakończonego sukcesem.

 

Ponadto, nasz zespół specjalistów ds. rejestracji leków może udzielić wsparcia w zakresie kwestii regulacyjnych:

  • Opracowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na  dopuszczenie do obrotu;
  • Kompleksowa obsługa procesu dopuszczenia do obrotu, obejmująca: konsultacje dotyczące niezbędnej dokumentacji, przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, bieżący kontakt z Urzędem, udzielanie odpowiedzi na wezwania i zapytania Urzędu;
  • Obsługa lub wsparcie w ramach pozostałych procedur rejestracyjnych, takich jak zmiany porejestracyjna, re-rejestracja; itp.