Projekty UE

 

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w celu opracowania innowacyjnego preparatu pochodzenia naturalnego, wspomagającego eradykację i profilaktykę zakażeń H.pylori oraz innowacyjnej technologii wytwarzania żelatynowych kapsułek miękkich zawierających ekstrakty ziołowe

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2018

Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie Centrum badawczo – rozwojowego rozumianego jako nowego wyodrębnionego Działu B+R w przedsiębiorstwie, którego zadaniem będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej - zakupionej w ramach niniejszego projektu.

Planowane efekty: Bezpośrednim rezultatem projektu będzie rozpoczęcie prac przewidzianych w agendzie badawczej, których efektem będzie opracowanie jednej innowacji produktowej pod postacią receptur i technologii wytwarzania preparatów złożonych pochodzenia naturalnego (roślinnego), wspomagających eradykację i profilaktykę zakażeń H. pylori oraz jednej innowacji procesowej pod postacią technologii wytwarzania suplementów diety pochodzenia naturalnego. Bez wsparcia ze środków UE – przedmiotowa inwestycja nie będzie możliwa do realizacji w pełnym zakresie wykazanym w projekcie.

Całkowita wartość projektu: 9 888 169,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 215 664,80 PLN