System Zgłaszania Naruszeń

System Zgłaszania Naruszeń

Na system zgłaszania naruszeń składają się narzędzia i kanały komunikacji zapewniające pracownikom i interesariuszom zewnętrznym możliwość sygnalizowania przypadków naruszania prawa.
W Zakładach Farmaceutycznych COLFARM S.A. stworzyliśmy dedykowany adres e-mail oraz numer telefonu (17) 788 58 19 służący do bezpośredniego kontaktu z KOORDYNATOREM ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH. Poniżej został zamieszczony formularz zgłoszeń wewnętrznych dostępny dla wszystkich interesariuszy.

 

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa prosimy o pobranie i wypełnienie załączonego FORMULARZA ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA. Podpisany i datowany formularz prosimy przesłać na rzecz:

BIURO ZGŁOSZEŃ WEWNETRZNYCH ZF COLFARM S.A.
UL.WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC
lub
na adres e-mail: