Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą ZAKŁADY FARMACEUTYCZNEJ COLFARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Mielcu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
Zarząd Spółki pod firmą ZAKŁADY FARMACEUTYCZNEJ COLFARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Mielcu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Informacje o podmiocie

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
Adres: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Telefon: +48 17 788 58 11, fax: +48 17 788 58 13
NIP 946-23-70-919
REGON 432534572
Kapitał Zakładowy 102 000 PLN w całości opłacony
KRS nr 0000142836 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego