Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Informacje o podmiocie

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
Adres: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Telefon: +48 17 788 58 11, fax: +48 17 788 58 13
NIP 946-23-70-919
REGON 432534572
Kapitał Zakładowy 102 000 PLN w całości opłacony
KRS nr 0000142836 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego