Laboratorium analityczne

 

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. dysponują nowoczesnym laboratorium analitycznym spełniającym bardzo wysokie kryteria rynku farmaceutycznego.

OFERTA USŁUG NA BADANIA: METALE CIĘŻKIE ORAZ WWA

Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z usług naszego laboratorium w zakresie badań na zawartość metali ciężkich oraz WWA.

Przedmiotem badania są suplementy diety i surowce. W zakresie badań oferujemy:
- oznaczanie ołowiu (Pb) i kadmu (Cd) techniką bezpłomieniowej spektrometrii absorpcyjnej (GF AAS),
- rtęci (Hg) technika amalgamacji.

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA - zawartość Benzo(a)pirenu oraz sumy Benzo(a)antracenu, Chryzenu, benzo(b)fluorantenu, i Benzo(a)pirenu)   techniką HPLC-RF.

Atrakcyjność naszej oferty potęguje fakt: szybkiej realizacji zlecenia ( 5 dni roboczych), a dla naszych obecnych i przyszłych kontrahentów na wytwarzanie suplementów diety brak dodatkowych kosztów związanych z zleceniem usługi do innych laboratoriów zewnętrznych.

 Zapytania ofertowe prosimy kierować pod adres: