Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa

31 maja 2023
Wystąpienie Pana Tomasza Deca kierownika pionu badawczo-rozwojowego w ZF Colfarm SA.
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa

Dnia 31.05.2023 miało miejsce posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa na temat: Perspektywy rozwoju ziołolecznictwa w Polsce - aktualne wyzwania. W posiedzeniu, które odbyło się pod przewodnictwem Pana posła Jarosława Sachajko, brał udział pracownik ZF Colfarm Pan Tomasz Dec - kierownik pionu badawczo-rozwojowego.

W dyskusji uczestniczyło szerokie grono profesorskie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie a wygłoszone prelekcje poruszały kwestie związane z kurczącym się rynkiem leków ziołowych w Polsce. Wszyscy prelegenci zgodzili się, że ziołolecznictwo w Polsce wymaga wsparcia i „reanimacji”. Jest to temat niezwykle istotny dla firmy COLFAM, która żywo zainteresowana jest wszelkimi działaniami, które mogłyby ten rynek ożywić i rozwinąć.

Pan Tomasz Dec przedstawił, między innymi, propozycje rozwiązań legislacyjnych dla organów regulacyjnych, które wpłynęłyby na poszerzenie rynku produktów leczniczych roślinnych w Polsce.  Jednym z kluczowych postulatów była propozycja wprowadzenia rozwiązań analogicznych do istniejących w niektórych krajach członkowskich, na przykładzie procedury tzw. Standardzulassungen w Niemczech. Jest to ważny głos w dyskusji, także ze względu na to, że po raz pierwszy w dyskursie publicznym pojawiła się kwestia istnienia w Niemczech szybkiej, uproszczonej i niekosztownej procedury wprowadzania na rynek prostych produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych roślinnych.

W posiedzeniu uczestniczyli również m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Ministerstwa Rolnictwa oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Poniżej link do wideorelacji z posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=3514A8B6D645E7A1C12589AC00306A35#