Akceptacja Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego

29 kwietnia 2022
Z przyjemnością informujemy iż wszystkie trzy preparaty linii Maxi: Maxi Krzem, Maxi Krzem + Biotyna, Maxi HairUp! otrzymały akceptację Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego.
Akceptacja Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego

Program nadawania rekomendacji PST pozwala rozpoznać produkty, publikacje, firmy czy organizacje utrzymujące wysokie standardy jakościowe i potwierdzające wysoką wartość merytoryczną. Opatrzenie znakiem rekomendacji PST oznacza weryfikację przez PST jakości produktów czy standardów firmy czy organizacji.

Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne
, pierwsza i największa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby chcące rozwijać się w dziedzinie trychologii lub związane ze środowiskiem trychologicznym. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w maju 2014 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:

a) rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
b) kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków
c) tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych
d) prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu.
e) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia
f) reprezentowanie stowarzyszenia
g) prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej
Co najistotniejsze do tej pory żaden inny suplement nie otrzymał takiej rekomendacji!