Wykonujemy badania na zawartość metali ciężkich oraz WWA

27 april 2018
Oferta usług na badania: Metali ciężkich oraz WWA
Wykonujemy badania na zawartość metali ciężkich oraz WWA

Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A. wykonuje badania na zawartość metali ciężkich oraz WWA.

Przedmiotem badania są suplementy diety i surowce. W zakresie badań oferujemy:

- oznaczanie ołowiu (Pb) i kadmu (Cd) techniką bezpłomieniowej spektrometrii absorpcyjnej (GF AAS),
- rtęci (Hg) technika amalgamacji.

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA - zawartość Benzo(a)pirenu oraz sumy Benzo(a)antracenu, Chryzenu, benzo(b)fluarantenu, i Benzo(a)pirenu)   techniką HPLC-RF.

Atrakcyjność naszej oferty potęguje fakt: szybkiej realizacji zlecenia ( 5 dni roboczych), a dla naszych obecnych i przyszłych kontrahentów na wytwarzanie suplementów diety brak dodatkowych kosztów związanych z zleceniem usługi do innych laboratoriów zewnętrznych.

 Zapytania ofertowe prosimy kierować pod adres: laboratorium@colfarm.pl