Produkty Colfarm ponownie docenione przez kapitułę „Teraz Polska”

11 august 2020
Dwie linie produktowe COLFARM – Zioła w tabletkach i Max zostały ponownie pozytywnie ocenione przez kapitułę godła Teraz Polsk
Produkty Colfarm ponownie docenione przez kapitułę „Teraz Polska”


Eksperci po przeprowadzeniu analizy, dokonali oceny zgłoszonych produktów i podjęli decyzję o przedłużeniu prawa do używania znaku „Teraz
Polska” o kolejne 2 lata.