Colfarm – Przedsiębiorstwem Fair Play

30 november 2016
25 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały przyznane tytuły przedsiębiorstwo Fair Play. Wśród laureatów konkursu znalazły się również Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.
Colfarm – Przedsiębiorstwem Fair Play

Konkurs „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są przede wszystkim styl i jakość prowadzenia firmy. Został stworzony po to, aby zachęcać wszystkie firmy w Polsce do etycznych zachowań, pozytywnych działań wewnętrznych w organizacji pracy, dobrych relacji ze społecznością lokalną. Oceniana jest również dbałość o środowisko naturalne.

Ideą programu jest promowanie właściwych zachowań, wprowadzania zmian mających na celu ulepszanie jakości wewnętrznej organizacji pracy, ale również pozytywnych relacji z kontrahentami, klientami, pracownikami, ze społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową.

Uzyskanie certyfikatu jakości Przedsiębiorstwo Fair Play jest jasnym przesłaniem dla partnerów biznesowych, że kontrahent stosuje najwyższe standardy etyczne i rzetelność działalności gospodarczej.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy działające i zarejestrowane w Polsce. W pierwszym etapie następuje zgłoszenie przedsiębiorstwa do udziału w programie, w drugim odbywają się audyty przedstawiciela Konkursu, który weryfikuje informacje zamieszczone w ankiecie. Firmy, które przejdą proces weryfikacji pozytywnie otrzymują tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.