Rozstrzygnięcia przetargów

1. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/1/2016

2. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/2/2016

3. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/3/2016

4. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/4/2016

5. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/5/2016

6. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/1/2017

7. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/2/2017

8. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/4/2017 

9. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/5/2017

10. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/3/2017

11. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/6/2017

12. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/7/2017   

13. Wynik postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2.1POIR/8/2017